Perustuslakivaliokunnan lausunto tietosuojalaista valmistui

About the Author

Comments Are Closed!!!